Rörmokare i Solna

Rörmokarn AB utför servicearbeten och akuta åtgärder på jourtid samt ombyggnader, rotarbeten och nyinstallationer på dagtid i Storstockholm.

”Vi ser till att små fel inte blir stora fel och att plötsliga fel inte blir till katastrofer”

rormokarenab logo ny

Rörmokare i Solna

Rörmokarn AB utför servicearbeten och akuta åtgärder på jourtid samt ombyggnader, rotarbeten och nyinstallationer på dagtid i Storstockholm.

”Vi ser till att små fel inte blir stora fel och att plötsliga fel inte blir till katastrofer”

rormokarenab logo ny

Rörmokare i Solna

Rörmokarn AB utför servicearbeten och akuta åtgärder på jourtid samt ombyggnader, rotarbeten och nyinstallationer på dagtid i Storstockholm.
Vi har även en väl utbyggd fastighetsjour när det gäller allt som kräver en akut åtgärd i fastigheten.

Dygnet runt VVS i Solna, Sundbyberg och StorStockholm

Jour

El, glas, lås, rör och sanering. Även andra typer av jourarbeten inom fastighet kan vi åtaga oss.

Rör

Styr- och reglerutrustningar, vatten och avlopp, värme, fjärrvärme, pumpar, läckor, rensningar, upptining av frusna ledningar m.m

Sanering

Sanering efter brand-, sot-, olje- och vattenskador, länspumpning, avfuktning, högtrycksspolning, rengöring och slamsugning.

El

Stark- och svagström, elvärme, belysning, ventilation, eldrivna garageportar, larmanläggning, provisoriska installationer efter brand- och vattenskador.

Glas

Alla typer av glas, reparationer, täckningar m.m

Lås

Låsöppningar, låsbyten och provisoriska åtgärder efter inbrott.

Fastigheter

Även andra typer av jourarbeten inom en fastighet kan vi åtaga oss.

Om AB Rörmokar’n i Solna

Över 40 års erfarenhet av allt inom VVS.

Vi startade 1997 och har utfört jour och dag service i hela Storstockholm.

Ring oss när ni behöver akut hjälp eller hjälp med installationer som ni inte själva klarar av!

Vi ser till att små fel inte blir stora fel och att plötsliga fel inte blir till katastrofer.

Kontakta oss.

rormokare

…på dagen
med de ”normala” jobben

…och närsomhelst
på dygnet genom vår väl
utbyggda jourtjänst!

AB Rörmokar’n har idag en omfattande, väldokumenterad erfarenhet.

Vi har byggt ut i en takt, som inneburit såväl ökad kapacitet som flexibilitet.

Varje medarbetare har gedigen yrkeskunskap inom sitt område och samarbetet är väl intrimmat.

All slentrian och allt vanetänkande är bannlyst – vi vill lösa varje problem efter deras egna förutsättningar för bästa möjliga resultat!

Vi är försäkrade hos Länsförsäkringar!

lansförsakringar logo